Tầm nhìn

Lifetime Value Creator

Vào năm 2018, LOTTE đã công bố tầm nhìn mới của mình trong 50 năm tới là “Lifetime Value Creator”. Với tầm nhìn chiến lực ấy, các công ty trong cùng Tập đoàn cần nỗ lực nhiều hơn trong việc hướng đến Giá trị sống của Khách hàng, cung cấp cho họ những sản phẩm và dịch vụ tiện nghi nhất.

QUICK LINK

Dự án nổi bật

 • MOIN AIR

  Triển khai Moin air cho hơn 1000 user tại LOTTEmart và LOTTECARD

 • Triển khai Vestore

  Triển khai phần mềm bán lẻ  Vestore tại Chuỗi siêu thị ACEmart tại Hà Nội

 • Thiết kế Website KTO

  Thiết kê website cho tổng cục du  lịch Hàn Quốc tại Việt Nam(2018)

 • Banking

  Triển khai, vận hành hệ thống Core banking cho Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) từ năm 2009.

 • Cloud Service

  Quản trị hệ thống, cung cấp dịch vụ Cloud cho các Công ty con thuộc Tập đoàn LOTTE

 • Dự án IBS

  Thiết kế và triển khai toàn bộ Hệ thống Tòa nhà thông minh cho Tháp LOTTE Centre Hà Nội.

Shop