E-commerce

  • Lợi ích lớn của giải pháp e-commerce

Nói về chi phí và sự hiệu quả trong vận hành, chúng tôi luôn suy nghĩ và làm việc bằng tư duy thương mại điện tử cho thành công của khách hàng.

Đây là một giải pháp ưu việt hiệu quả cho trang thương mại điện tử của quý khách. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách chi phí phát triển ban đầu và phí bảo trì theo yêu cầu hợp lý. 

 

  • Vấn đề cần giải quyết và nhu cầu của Khách Hàng

- Chi phí phát triển ban đầu cao: Chi phí trung bình để xây dựng hệ thống thương mại điện tử phù hợp là từ 200.000$

- Thiếu chuyên gia về vấn đề chuyển đổi ngôn ngữ công nghiệp sang ngôn ngữ hệ thống

- Đội ngũ CNTT nội bộ đắt đỏ: Tài nguyên CNTT chi phí cao để cập nhật hoặc khắc phục sự cố ngẫu nhiên

 

  • Thế mạnh khi giải quyết vấn đề

Chúng tôi cung cấp giải pháp thương mại điện tử end-to end để xây dựng và vận hành một cách hiệu quả

1. Kinh nghiệm thương mại:

• Giàu kinh nghiệm về phát triển thương mại điện tử cho các mô hình kinh doanh khác nhau

• Các tính năng quản trị toàn diện phù hợp với các quy trình kinh doanh

2. Mua sắm liên tục ở bất cứ đâu:

• Thiết kế UI / UX cho nhiều điểm tiếp xúc của khách hàng

• Luồng người dùng được tối ưu hóa để có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn

3. Vận hành hiệu quả:

• Hệ thống linh hoạt và có thể mở rộng với dịch vụ quản lý AWS

• Bảo trì liên tục và sẵn sàng hỗ trợ cho bất kỳ vấn đề nào của khách hàng

 

  • Thành tựu

Thách thức                                                              Giải pháp

- Nhiều kênh bán hàng                                        - Kết nối nhiều điểm bán hàng ngoại tuyến và trực tuyến

- Cầu nối ngoại tuyến và trực tuyến                    - Cung cấp 1 bảng điều khiển quản trị với dữ liệu bán hàng và khách hàng từ tất cả các kênh.


Liên hệ tư vấn:

Email: anhtuan@lotte.vn

Mobile phone: 0934 140 485