Đỗ xe thông minh

Hệ thống Bãi đỗ xe thông minh bao gồm:

Biển báo cập nhật chỗ trống

Barrier tự động

Box Office soát vé

Đầu đọc thẻ từ

Máy in vé giấy

Hệ thống phần mềm quản lý

Máy thanh toán tự động

Hệ thống biển chỉ dẫn, CCTV và điện nhẹ

Nguyên lý hoạt động

Giải pháp của chúng tôi có mặt ở đâu ?

Hệ thống hướng dẫn đỗ xe

Giao diện báo động khẩn cấp

Chấp nhận thẻ

Thanh toán không giám sát

 

Nhận dạng biển số xe

Giao diện chính bãi đỗ xe

Thanh toán giám sát / không có giám sát