Giải pháp Y Tế L.Hospital

Với 25 năm có mặt trên thị trường, Phần mềm L-Hospital đến nay đã cung cấp cho 40 Bệnh viện tuyến Trung Ương tại Hàn Quốc. Tại Việt Nam, L-Hospital sẽ được ứng dụng tại Dự án Bệnh viện Việt Đức và Hà Nam cơ sở 02 với Hệ ngôn ngữ Tiếng Việt hoàn chỉnh được phát triển bởi đội ngũ LDCC Việt Nam và VNPT

Cấu trúc phần mềm L - Hospital tổng thể

Hệ thống CRM – Xây dựng dữ liệu thông tin bệnh nhân

Quản lý Dịch vụ: Đặt lịch khám Bác sỹ, đăng ký trước các Gói dịch vụ khám chữa bệnh và clinic của Bệnh viện

Tích hợp sẵn Modul ERP với đầy đủ chức năng: Nhân sự, Tài chính, Kho, Lương, Kế toán, Tải sản của toàn bộ hệ thống Bệnh viện

Module mở rộng:

Quản lý thông tin ca trực

Quản lý Giường trống

Quản lý Số lượng bệnh nhân on treatment

Quản lý Kết quả khám bệnh

Quản lý Đơn thuốc

Quản lý tình trạng thanh toán viện phí

Thống kê Ngân hàng máu

Thống kê hiện trạng Thiết bị

Giao tiếp bằng Portal và tin nhắn tự động.

Sơ đồ hệ thống

Thành công của L - Hospital tại Hàn Quốc

Liên hệ

Nguyen Thai Ha, Sale Manager
Tel : +84-98302-1180
Email : thaiha@lotte.vn