Quản lý Nhân sự

 • Cadena HRM Series 5

Cadena HRM là một trong những phần mềm hàng đầu về Quản lý nhân sự, được hàng trăm khách hàng từ nhiều Quốc gia lựa chọn bởi các tính năng ưu việt và liên tục cải tiến để phù hợp với nhu cầu khách hàng từng khu vực. Đến nay Cadena là trợ thủ đắc lực cho các phòng/ban Nhân sự công ty, tập đoàn lớn sử dụng. Trong đó đông đảo nhất là khu vực Đông Nam Á. Lotte Data là đối tác lâu năm phân phối giải pháp Cadena trên thị trường Việt Nam.

 

 • Các Module chính của Phần mềm

 

   

Quản lý nhân viên

 • Thông tin nhân sự chi tiết
 • Nhiều nhóm nhân viên
 • Nhắc nhở hết hợp đồng và xuất mẫu hợp đồng
 • Quản lý nghỉ việc
 • Kế hoạch phê duyệt nhân sự
 • Sơ đồ và Cấu trúc Công ty

Đào tạo

 • Quản lý nhu cầu đào tạo
 • Quản lý các khóa học bắt buộc
 • Quản lý kế hoạch đào tạo
 • Quản lý số học viên tham gia và tổ chức học trực tuyến

Chấm công - tính lương

 • Chấm công bằng thiết bị chấm công
 • Bảng chấm công
 • Tính toán phiếu lương
 • Báo cáo

Cổng thông tin nhân viên (ESS)

 • Hồ sơ nhân viên
 • Đăng ký làm thêm
 • Xin nghỉ, lịch sử nghỉ, quỹ ngày nghỉ còn lại
 • Yêu cầu thanh toán chi phí
 • Phiếu lương
 • Khóa học
 • Đánh giá 

Báo cáo

 • Báo cáo phục vụ Ban điều hành và các phòng ban với số liệu chính xác đến từng thời điểm
 • Trích xuất nhanh chóng theo Chi nhánh/Khu vực kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng thống kê tính năng của Cadena 

 

Liên hệ tư vấn:

Email: camnth@ldcc.vn

Handphone: 0987980702