Chương trình đào tạo tại Hàn Quốc dành cho LDCC Global staffs

Một số hình ảnh LDCC Việt Nam tham gia Chương trình Đào tạo Quản lý Toàn cầu do LOTTE DATA Communication Hàn Quốc tổ chức vào đầu tháng 9/2018

Đến hẹn lại lên, năm 2018 Đội ngũ LDCC Việt Nam có 6 gương mặt đại diện để tham gia Chương trình Đào tạo tại Seoul, Hàn Quốc tháng 9 vừa qua.